KAIZEN AIKIDO

ZANSHIN KARATE

Szukaj

 EGZAMINY NA STOPNIE DAN

Shodan Minimum 12 miesięcy i 120 godz. treningu, uczestnictwo w minimum jednym Seminarium Instruktorskim oraz uczestnictwo w Kangeiko lub Letniej Szkole Aikido po zdobyciu 1 kyu.
Dwie pisemne prace Techniki
— Co to jest Aikido?
— Co to jestshugyo?
Munetsuki techniki dowolne – minimum pięć technik
Yokomenuchi techniki dowolne – minimum pięć technik
Ushirotekubitori techniki dowolne – minimum pięć technik
Ryotetori techniki dowolne – minimum pięć technik
Hanmi Hantachi Waza techniki dowolne
Bokken Dori obrona przed atakiem bokken – minimum trzy techniki przy każdym ataku: shomenuchi, yokomenuchimunetsuki
Jo-no-awase (8)
Ken-no-awase (7)
Randori czterech atakujących (atak dowolny)
 
Nidan Minimum 24 miesięcy i 250 godz. treningu, uczestnictwo w minimum jednym Seminarium Instruktorskim oraz uczestnictwo w Kangeiko lub Letniej Szkole Aikido po zdobyciu Shodan.
Pisemna praca Techniki
— Historia i przyszłość Aikido Katatori Ganmenuchi techniki dowolne – minimum pięć technik
Shomenuchi techniki dowolne – minimum pięć technik
Hanmi Hantachi techniki dowolne – dwóch atakujących
Jo Dori obrona przed atakiem jo – minimum trzy techniki przy każdym ataku: shomenuchi, yokomenuchi i munetsuki
Jo kata 31 (prawa i lewa strona)
Randori pięciu atakujących (atak dowolny)
 
Sandan Minimum 36 miesięcy i 400 godz. treningu, uczestnictwo w minimum trzech Seminariach Instruktorskich oraz dwukrotne uczestnictwo w Kangeiko lub Letniej Szkole Aikido po zdobyciu Nidan.
Pisemna praca Techniki
— Filozofia Aikido Jo Nage rzuty przy użyciu jo – techniki dowolne
Kumijo formy jo przeciwko jo 
Kumitachi formy bokken przeciwko bokken 
Randori sześciu atakujących (atak dowolny)
 
Yondan Minimum 48 miesiące i 500 godz. treningu, uczestnictwo w minimum czterech Seminariach Instruktorskich oraz trzykrotne uczestnictwo w Kangeiko lub Letniej Szkole Aikido po zdobyciu Sandan.
Pisemna praca Techniki
— Zastosowania Aikido Kihon waza techniki podstawowe – pięć minut, techniki dowolne
Henka waza techniki zmienne – pięć minut, techniki dowolne
Oyo waza techniki zaawansowane i ich zastosowanie – demonstracja dowolna, pięć minut
Metodologia nauczania: kihon waza i oyo waza

 

Nawigacja